Gāzes apkures pieslēguma projektēšana un izbūve

SIA “Dapegs”

Pakalpojumi

SIA Dapegs Gāzes caurļvada rakšanas darbi

Gāzes apkures pieslēguma projektēšana

Veicam gāzes projekta izstrādi. Projektējam ārējos un iekšējos gāzes vadus. Palīdzam savākt visus nepieciešamos dokumentus, izstrādājam rasējumus, tos saskaņojot ar A/S “GASO” un visiem iesaistītajiem komunikāciju turētājiem, kā arī ar pilsētas novada būvvaldi.

Pēc projekta izstrādes veicam pilnu izbūves ciklu ar Jūsu privātmājas vai komercobjekta gāzes apgādes sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

Gāzes sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība un gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana.

Gāzes apkures pieslēguma izbūve


Veicam visus nepieciešamos būvdarbus ārējo un iekšējo gāzes vadu tīklu izbūvei, lai varētu aprīkotu Jūsu īpašumu ar gāzes apkures sistēmu. Veicam dūmvadu montāžu un izbūvi gāzes katlu uzstādīšanai.
Gāzes apgādes pieslēguma būvniecība
Gāzes pieslēgums privātmājai

Gāzes vadu pārbūve un remonts, gāzes katlu nomaiņa


Gāzes apkures katlu montāžu, gāzes apkures katlu nomaiņu un remonts. Veicam dokumentācijas sagatavošanu – dūmvadu akts, skice par apkures katla novietojumu telpā un veicam gāzes apkures sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

Gāzes apkures ierīkošanas process

Gāzes pieslēgums privātmājai
Pirmais solis

Gāzes apgādes pieejamība

Noskaidrojiet, vai Jūsu īpašuma tuvumā ir pieejams gāzes pieslēgums. Uz to norādīs gan sadalošie jeb ielas gāzesvadi īpašuma tuvumā.

Dapegs Gāzes pieslēguma izmaksas
Otrais solis

Gāzes pieslēguma izmaksas

Iespējamjās gāzes pieslēguma izmaksas, piemēram, gāzes pieslēguma maksu, nepieciešamība būvēt sadalošo gāzesvadu u.tml., uzzināsiet sazinoties ar AS “GASO”. Jums būs nepieciešams aizpildīt pieteikumu dabasgāzes pieslēgumam un iesniegt nepieciešamos dokumentus. Papildus informācija šeit.
AS GASO tehniskie noteikumi
Trešais solis

Tehnisko noteikumu saņemšana

Saņemiet no AS “GASO” gāzes pieslēguma vada, pievada vai iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.
Gāzes projekta izstrāde

Ceturtais solis

Tehnisko dokumentu sagtavošana un iesniegšana

Sagatavojiet nepieciešamos tehniskos dokumentus, kā arī AS “GASO” izsniegtos tehniskos noteikumus gāzes pieslēguma ierikošanai un doties pie ar SIA Dapegs speciālistiem. Mūsu komanda sniegs Jums iespējamo risinājumu konsultācijas. Sastādīsim tāmi par gāzes pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Pieteikt darbus varat šeit.

Gāzes apkure privātmājai
Piektais solis

Darbu veikšanu un gāzes pieslēguma ierīkošana

Mūsu meistari veiks gāzes pieslēguma izbūves un ierīkošanas darbus. Tiek sagtavota visa nepieciešamā dokumentācija, un objekts tiek nodots eksplutācijā. Tiek uzstādīts dabasgāzes skaitītājs. Tiek veikta dabasgāzes ielaišanu gāzes apgādes sistēmā. Izvēlaties dabasgāzes tirgotāju un sāciet izmanto dabasgāzes apkuri savā privātmājā.

Kādi dokumenti nepieciešami gāzes apgādes projekta izstrādei?

Lai varētu sākt privātmājas gāzes apgādes projekta tehnisko izstrādi, Tev jāsagatavo šādi dokumenti:

Ārējo gāzesvadu projektēšanai nepieciešams:

 1. AS “GASO” tehniskie noteikumi.
 2. Zemesgrāmatas apliecības kopija
 3. Zemes robežu plāns
 4. Inventarizācijas lieta vai topošās privātmājas projekts
 5. Topogrāfija (saskaņota) papīra un elektroniskā formātā
 6. Pilsētas vai novada domes būvvaldes izdots projektēšanas uzdevums

Iekšējo gāzesvadu projektēšanai nepieciešams:

 1. AS “GASO” tehniskie noteikumi.
 2. Zemesgrāmatas apliecības kopija
 3. Dūmvadu akts, kuru sastāda sertificēts skursteņslauķis. Ar sertificēto skurssteņslauķu sarakstu varat iepazīties šeit.
 4. Inventarizācijas lieta vai mājas / dzīvokļa projekts gāzes apgādes projektēšanas vajadzībām

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā noskaidrot vai manam īpašumam ir iespējams gāzes pieslēgums?

Gāzes pieslēguma ierīkošana Jūsu īpašumam ir atkarīgas no gāzesvada atrašanās vietas. Jo gāzes vads tuvāk, jo lielākas izredzes, ka gāze sasniegs Jūsu īpašumu un pieslēguma būvniecības izmaksas būs mazākas.

Noskaidrojiet, vai īpašuma tuvumā atrodas sadalošie jeb ielas gāzesvadi, kas nodrošina gāzes apkuri tuvākajām mājām. Pavaicājiet kaimiņiem. Ja tomēr neesat pārliecināts sazinieties ar AS ”GASO”.

Kāpēc izvēlēties gāzes apkuri savai privātmājai?

Ar dabasgāzi kā siltuma avotu var nodrošināt telpu apkuri un silto ūdeni privātmājās, dzīvokļos, birojos un jebkurās citās telpās. Dabasgāzes piegāde un patēriņš notiek automātiski – vienīgās rūpes ir apkures režīma iestatīšana. Dabasgāzes apkures sistēma ir kompakta un nav vajadzīga atsevišķa telpa kurināmā uzglabāšanai kā granulu apkures katla vai malkas apkures gadījumā.

Dabasgāzi var izmantot arī ūdens sildīšanai, ēdienu gatavošanā, kamīna kurināšanai un citām vajadzībām.

Kā saņemt gāzes pieslēgumam nepieciešamos dokumentus?

Aizpildiet pieteikuma veidlapu Dabasgāzes pieslēgumam, kuru atradīsiet AS ” GASO” mājaslapā. Iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus. Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt klātienē AS “GASO” visā Latvijā vai elektroniski.

Tehnisko noteikumu saņešanai nepieciešamie dokumenti:

 • Īpašuma apliecinošs dokuments (viens no minētajiem – nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmatā, īpašuma pirkuma – pārdošanas līgums, dāvinājuma līgums, mantojuma dokuments)
 • Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 • Zemes robežu plāna kopija.
 • Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls vai ēkas tehniskais projekts (nav obligāts).

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt klātienē AS “GASO” visā Latvijā vai elektroniski.

Gāzes apkures pieslēguma izbūves un ierīkošanas izmaksas?

Gāzes pieslēguma izbūves izmaksas konkrētam objektam nav iespējams pateikt uzreiz. Gāzes pieslēguma izmaksas var ietekmēt vairāki mainīgie faktori.

Ierastie pieslēguma ierīkošanas izmaksu mainīgie faktori var būt:

 • attālums no mājokļa līdz sadalošajam gāzesvadam (par gāzes pievada izbūvi no ielas gāzesvada līdz savai privātmājai vai komercobjektam maksā gāzes patērētājs);
 • pieslēguma maksa, ko aprēķina, ņemot vērā spiedienu esošajā gāzesvadā, pieslēguma jaudu un iespējamo gāzes patēriņu;
 • gāzes pieslēguma būvdarbu veikšanas laiks;
 • fiziskie šķēršļi dabā gāzes pievada izbūvei Jūsu īpašumā. Piemēram, jāšķērso sliežu ceļš, ceļš vai iela ar cieto segumu, citai personai piederošs gruntsgabals u.tml..

Informāciju par nemainīgajām izmaksām kā Pieslēguma maksa un Pieslēgšanas izmaksas varat noskaidrot šeit.

Piesaki gāzes apgādes ierīkošanas darbus jau tagad